۲۲ دی, ۱۴۰۰
بیماری انیزوکوریا چشم چیست؟

بیماری انیزوکوریا چشم چیست؟

بیماری انیزوکوریا چشم (Anisocoria) به معنای ناهمسانی اندازه مردمک چشم ها است. مردمک دایره تیره رنگی است که در وسط چشم قرار دارد و اجازه می دهد که نور وارد چشم شما شود تا بتوانید ببینید. هر فردی ممکن است مردمک هایی با اندازه های […]
وقت ملاقات
×