۲۵ بهمن, ۱۴۰۱
تفاوت پینگوکولا و ناخنک چشم

تفاوت پینگوکولا و ناخنک چشم

پینگوکولا به برجستگی زرد رنگی در چشم گفته می شود که در بخش ملتحمه و در نزدیکی بینی قرار گفته است، ملتحمه چشم در پشت پلک ها و در بخش جلویی صلبیه می باشد. مقایسه پینگوکولا و ناخنک چشم را می توان بدین صورت تعریف […]
وقت ملاقات
×