۵ اردیبهشت, ۱۴۰۲
علت سوزش چشم و سردرد

علت سوزش چشم و سردرد

سوزش چشم و سردرد هنگامی که با یکدیگر رخ می دهند فرد را دچار چالش می کنند، چرا که به امری غیر قابل تحمل تبدیل می شوند و فرد دیگر نمی تواند کار های روزمره خود را به درستی انجام دهد. ممکن است یکی و […]
وقت ملاقات
×