۱۷ مهر, ۱۴۰۰
عیوب انکساری چشم

عیوب انکساری چشم

عیوب انکساری چشم به عیوبی گفته می شود که در سیستم اپتیکی چشم به وجود آمده و موجب می شود انکسار نور به طور طبیعی اتفاق نیفتد. در این صورت تصویر واضحی از اشیاء بر روی شبکیه تشکیل نمی شود. در نتیجه، اشیایی که خیلی […]
وقت ملاقات
×